Wezwanie biegłego na rozprawę celem złożenia ustnych wyjaśnień do opinii pisemnej - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Wezwanie biegłego na rozprawę celem złożenia ustnych wyjaśnień do opinii pisemnej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Wezwanie biegłego na rozprawę celem złożenia ustnych wyjaśnień do opinii pisemnej

W praktyce sądowej ujawniły się rozbieżności na gruncie oceny konieczności wzywania biegłego na rozprawę, celem złożenia ustnych wyjaśnień i odpowiedzi na ewentualne pytania sądu i stron, w przypadku gdy opinię „zasadniczą” sporządził w formie pisemnej. Pierwszy z poglądów orzeczniczych zakłada konieczność wezwania biegłego na rozprawę w każdym przypadku, gdy istnieje tylko hipotetyczna możliwość potrzeby zadania mu dodatkowych pytań, bowiem wymagają tego zasady bezpośredniości i kontradyktoryjności. Pogląd przeciwny wskazuje na brak w ogóle obowiązku ustnego przesłuchiwania biegłego, bowiem złożenie dodatkowych wyjaśnień i uściśleń oraz ustosunkowanie się do zastrzeżeń i wątpliwości, może zostać dokonane w formie pisemnej i jest to proceduralnie właściwe. Pomiędzy tymi skrajnymi zapatrywaniami plasuje się stanowisko przyjmujące konieczność wezwania biegłego na rozprawę, ale tylko w przypadku zgłoszenia wyraźnych zastrzeżeń do opinii pisemnej oraz wniosku o ustne przesłuchanie biegłego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX