Wejście gospodarstwa rolnego przekazanego następcy pozostającemu w związku małżeńskim do majątku wspólnego następcy i jego... - OpenLEX

Partyk Tomasz, Wejście gospodarstwa rolnego przekazanego następcy pozostającemu w związku małżeńskim do majątku wspólnego następcy i jego małżonka

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Wejście gospodarstwa rolnego przekazanego następcy pozostającemu w związku małżeńskim do majątku wspólnego następcy i jego małżonka

W orzecznictwie dostrzec można dwa przeciwstawne poglądy co do tego, czy gospodarstwo rolne przekazane następcy pozostającemu w związku małżeńskim, wchodzi w skład majątku wspólnego następcy i jego małżonka, czy też jest składnikiem majątku osobistego następcy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX