Ważność umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego, nie zawierającej postanowień o przeniesieniu... - OpenLEX

Krudysz Marcin, Ważność umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego, nie zawierającej postanowień o przeniesieniu także prawa własności budynków

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Ważność umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego, nie zawierającej postanowień o przeniesieniu także prawa własności budynków

Zgodnie z art. 235 § 1 k.c., budynki i inne urządzenia wzniesione na gruncie Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków przez użytkownika wieczystego stanowią jego własność. To samo dotyczy budynków i innych urządzeń, które wieczysty użytkownik nabył zgodnie z właściwymi przepisami przy zawarciu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Ze względu na wzajemną relację obu praw, tj. prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków i innych urządzeń znajdujących się na gruncie - wynikającą z art. 235 § 1 k.c. - w orzecznictwie przyjęto, że zdarzenie prawne, którego przedmiotem jest ustanowienie bądź przeniesienie prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynku na rzecz użytkownika wieczystego powinno prawidłowo ustanawiać (przenosić) nie tylko prawo użytkowania wieczystego gruntu, ale również prawo własności budynku, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności. Powstaje zatem pytanie, czy umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego, nie zawierająca postanowień o przeniesieniu także prawa własności budynków, jest bezwzględnie nieważna, czy też sankcja nieważności doznaje w określonych przypadkach pewnych wyjątków.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX