Walczyński Ignacy, Ważność czynności ukrytej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Ważność czynności ukrytej

Rozbieżności w orzecznictwie dotyczą wykładni art. 83 § 1 k.c. w zakresie wymagań koniecznych do uznania ważności czynności ukrytej, dla której przepisy zastrzegły konieczność złożenia oświadczeń woli w formie aktu notarialnego ad solemnitatem, a ściśle wpływu na ważność czynności ukrytej zachowania wymaganej dla niej formy przy dokonywaniu czynności pozornej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX