Krudysz Marcin, Warunki stwierdzenia zasiedzenia służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Warunki stwierdzenia zasiedzenia służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu

W orzecznictwie i doktrynie zgodnie przyjmuje się, że możliwe jest stwierdzenie zasiedzenia służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu, pod warunkiem upływu ustawowych terminów. Zaistniały natomiast rozbieżności co samych warunków, na jakich stwierdzenie takiego zasiedzenia jest możliwe. Według jednego ze stanowisk, istnieje konieczności każdorazowego wskazywania i oznaczania nieruchomości władnącej. Pogląd przeciwny zakłada, że brak określenia nieruchomości władnącej wprost jest swego rodzaju technicznym uproszczeniem i nie świadczy o nieistnieniu tej przesłanki.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX