Krudysz Marcin, Wartość przedmiotu sporu w sprawie ze skargi pauliańskiej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Wartość przedmiotu sporu w sprawie ze skargi pauliańskiej

Wartość przedmiotu sporu w sprawie ze skargi pauliańskiej nie jest w judykaturze określana w ten sam sposób. Według jednego stanowiska, wartość przedmiotu sporu powinna stanowić kwota równa wierzytelności powoda, która ma być chroniona skargą. Inny pogląd dopuszcza dwie wartości. Albo wartość tego, co na skutek zaskarżonej czynności z majątku dłużnika wyszło lub do niego nie weszło, albo wysokość wierzytelności wraz z zaległymi należnościami ubocznymi za czas poprzedzający wniesienie pozwu, w zależności od tego, która z tych wielkości jest niższa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX