Pacura Marcin, Wadliwość reprezentacji osoby prawnej a skuteczność czynności prawnej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Wadliwość reprezentacji osoby prawnej a skuteczność czynności prawnej

W orzecznictwie pojawiła się rozbieżność poglądów dotycząca ustalenia skuteczności umowy zawartej przez „fałszywego” bądź „wadliwie ustanowionego” reprezentanta osoby prawnej, lub przez prawidłowego reprezentanta lecz bez innych wymaganych dodatkowych upoważnień (np. w sytuacji umowy zawieranej przez zarząd spółdzielni – uchwały walnego zgromadzenia rady nadzorczej).

Uszczegóławiając, przedstawiony problem jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy powyższa umowa jest bezwzględnie nieważna, czy też możliwe jest jej konwalidowanie poprzez zastosowanie analogii z art. 103 § 1 i 2 k.c.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX