Janczukowicz Krzysztof, Używanie samochodów prywatnych do celów służbowych a przychód na gruncie PIT

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Używanie samochodów prywatnych do celów służbowych a przychód na gruncie PIT

Niekiedy pracodawca i pracownik zawierają dodatkową umowę o używanie prywatnego samochodu pracownika do celów służbowych. Regułą w takich przypadkach jest to, że pracodawca zwraca pracownikowi zryczałtowaną kwotę wydatków na to używanie samochodu, trzymając się ryczałtów, które pozwalają pracodawcy zaliczyć ten zwrot do jego kosztów podatkowych (określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy - Dz.U. Nr 27, poz. 271). Czy ten zwrot stanowi podlegający opodatkowaniu przychód pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f.?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX