Partyk Aleksandra, Uzyskiwanie przez opiekuna emerytury a prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Uzyskiwanie przez opiekuna emerytury a prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

W orzecznictwie sądów administracyjnych ukształtowały się trzy rozbieżne poglądy odnośnie do tego, czy uzyskiwanie przez opiekuna emerytury stanowi przesłankę negatywną uniemożliwiającą przyznanie mu świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym. Według pierwszego ze stanowisk orzeczniczych pobieranie emerytury całkowicie wyklucza możliwość przyznania opiekunowi świadczenia pielęgnacyjnego, gdyż w takim przypadku brak rezygnacji lub niepodejmowania zatrudnienia przez opiekuna. Drugie zapatrywanie i przyjmuje, że w przypadku pobierania przez opiekuna emerytury, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, lecz podlega obniżeniu o wartość pobieranej przez opiekuna emerytury netto. Z kolei trzecie z nich odwołuje się do prawa do zawieszenia emerytury i przewiduje, że opiekun będący emerytem może wybrać, czy chce otrzymywać emeryturę, czy też świadczenie pielęgnacyjne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX