Użycie broni palnej przez funkcjonariusza Policji lub innego uprawnionego organu - OpenLEX

Gabriel-Węglowski Michał, Użycie broni palnej przez funkcjonariusza Policji lub innego uprawnionego organu

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualna
Autor:

Użycie broni palnej przez funkcjonariusza Policji lub innego uprawnionego organu

Zasady dotyczące użycia broni palnej przez funkcjonariuszy Policji i innych służb ochrony porządku i bezpieczeństwa stanowią jeden z najważniejszych elementów uprawnień policyjnych i nadzwyczaj newralgiczne zagadnienie praktyki policyjnej. Zarówno z punktu widzenia gwarancji obywatelskich i praw człowieka (przede wszystkim prawa do życia), a z drugiej strony w aspekcie bezpieczeństwa prawnego policjanta lub innego uprawnionego funkcjonariusza. Kwestia ta była przedmiotem rozważań sądów odwoławczych. Można wśród nich odnaleźć co najmniej dwie grupy poglądów, acz podkreślić należy, że zostały one wypracowane przed istotną modyfikacją stanu prawnego, jeszcze na gruncie uchylonego art. 17 ustawy o Policji. Różnią się one rozłożeniem akcentów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX