Chabel Cezary, Uzależnienie udzielenia informacji publicznej od uprzedniego zapłacenia kwoty wynikającej z powiadomienia wynikającego z art. 15 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualna
Autor:

Uzależnienie udzielenia informacji publicznej od uprzedniego zapłacenia kwoty wynikającej z powiadomienia wynikającego z art. 15 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej

W orzecznictwie pojawia się spór co do możliwości uzależnienia udzielenia informacji publicznej w sytuacji, gdy podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Według jednego poglądu art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej przewiduje jedynie formę powiadomienia o wysokości opłaty, jednak brak jej uiszczenia nie doprowadzi do odmowy udzielenia informacji bądź pozostawienia sprawy bez rozpoznania. Przeciwny pogląd wskazuje, iż jedynie ustalenie wysokości opłaty w drodze aktu administracyjnego i uiszczenie przez wnioskodawcę tej opłaty, winno prowadzić do udzielenia informacji. W przeciwnym razie możliwość ściągnięcia opłaty stałaby się niemożliwa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX