Krudysz Marcin, Uwzględnienie zasiłku pogrzebowego przy ustalaniu należnego odszkodowania

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Uwzględnienie zasiłku pogrzebowego przy ustalaniu należnego odszkodowania

W orzecznictwie poważne wątpliwości budzi zagadnienie, czy zasiłek pogrzebowy, wypłacony na podstawie art. 77 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, podlega uwzględnieniu przy ustalaniu odszkodowania dochodzonego na podstawie art. 446 § 1 k.c. Według jednego z poglądów, w takim przypadku zasiłek pogrzebowy podlega zaliczeniu na poczet odszkodowania. Inny pogląd zakłada kumulację prawa do zasiłku pogrzebowego i uprawnienia do zwrotu kosztów pogrzebu na podstawie art. 446 § 1 k.c.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX