Partyk Tomasz, Uwzględnienie wartości gospodarstwa rolnego przekazanego następcy przy ustalaniu zachowku

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Uwzględnienie wartości gospodarstwa rolnego przekazanego następcy przy ustalaniu zachowku

W orzecznictwie ugruntował się pogląd, zgodnie z którym przy ustalaniu zachowku nie uwzględnia się wartości gospodarstwa rolnego przekazanego następcy, bowiem umowa tego rodzaju nie jest darowizną, lecz zawiera w sobie elementy prawa administracyjnego, ubezpieczeniowego i cywilnego, a rolnik przekazujący gospodarstwo dąży do uzyskania świadczeń z ubezpieczenia społecznego. To samo odnosi się do umowy przeniesienia własności gospodarstwa rolnego w celu spełnienia warunków uzyskania prawa do renty strukturalnej. Można jednak dostrzec również stanowisko, w myśl którego umowa przenosząca własność gospodarstwa w celu spełnienia warunków uzyskania prawa do renty strukturalnej, może być uznana w okolicznościach przypadku za umowę darowizny, a w takim przypadku wartość gospodarstwa podlega uwzględnieniu przy ustalaniu zachowku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX