Partyk Aleksandra, Partyk Tomasz, Uwzględnianie obciążenia hipotecznego przy ustalaniu wartości nieruchomości w sprawach działowych

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autorzy:

Uwzględnianie obciążenia hipotecznego przy ustalaniu wartości nieruchomości w sprawach działowych

W orzecznictwie Sądu Najwyższego dostrzec można dwa przeciwstawne poglądy odnoszące się do kwestii, czy ustalając w sprawie działowej wartość nieruchomości, sąd powinien uwzględniać ciążące na tej nieruchomości obciążenia hipoteczne. Według pierwszego, utrwalonego w praktyce sądowej stanowiska, obciążenie takie musi być uwzględnione, gdyż istnienie hipoteki powoduje, że każdorazowy właściciel nieruchomości jest dłużnikiem rzeczowym wierzyciela hipotecznego. W najnowszym orzecznictwie wyrażony został natomiast pogląd odmienny, według którego nie należy uwzględniać ciążącej na nieruchomości hipoteki przy ustalaniu wartości nieruchomości, chyba że przemawiają za tym szczególne, nadzwyczajne okoliczności danego przypadku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX