Walczyński Ignacy, Ustawowe odstąpienie od umowy sprzedaży rzeczy ruchomej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Ustawowe odstąpienie od umowy sprzedaży rzeczy ruchomej

W orzecznictwie istnieją rozbieżności dotyczące następstw prawnych ustawowego odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy ruchomej, a w szczególności czy wykonanie ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy ruchomej rodzi skutek rozporządzający, powodując przejście własności rzeczy z powrotem na zbywcę, czy jedynie skutek obligacyjny, polegający na przyznaniu sprzedawcy tylko roszczenia o powrotne przeniesienie własności rzeczy. Zgodnie z jednym poglądem czynność prawna odstąpienia od umowy powoduje przejście własności rzeczy z powrotem na zbywcę, a więc wywołuje skutek rzeczowy. Zgodnie ze stanowiskiem przeciwnym treść art. 494 k.c. wskazuje na obligacyjny jedynie skutek odstąpienia od umowy sprzedaży, zobowiązując kupującego do zwrotu świadczenia, jakie otrzymał, tj. do zwrotu zarówno posiadania rzeczy, jak i prawa własności do niej. Oznacza to, że po odstąpieniu od umowy sprzedaży własność rzeczy nie powraca automatycznie do sprzedawcy i strony muszą zawrzeć umowę przenoszącą własność z powrotem na zbywcę.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX