Janczukowicz Krzysztof, Uprzednia karalność - wpływ na wymiar kary

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Uprzednia karalność - wpływ na wymiar kary

Kodeks karny z 1997 r. nie zawiera odpowiednika art. 52 k.k. z 1969 r., zgodnie z którym "uprzednie skazanie sprawcy za przestępstwo umyślne albo za podobne przestępstwo nieumyślne sąd uwzględnia jako okoliczność wpływającą na zaostrzenie kary". Obecnie wyraźna wzmianka o uprzedniej karalności w kontekście wymiaru kary pojawia się dopiero w ramach recydywy specjalnej (art. 64 k.k.). Jednakże art. 53 § 2 k.k. nakazuje brać pod uwagę przy wymiarze kary m.in. "sposób życia przed popełnieniem przestępstwa".

Jak w tym stanie prawnym sądy podchodzą do uprzedniej karalności jako okoliczności wpływającej na wymiar kary? Czy z poszczególnych wyroków da się wyprowadzić jakieś dyrektywy wymiaru kary, precyzyjniejsze niż ogólnikowe stwierdzenie, że uprzednia karalność jest okolicznością obciążającą?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX