Mejka Anna, Uprawniony z tytułu służebności przesyłu

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Uprawniony z tytułu służebności przesyłu

W orzecznictwie pojawił się spór co do tego, czy uprawnionym z tytułu służebności przesyłu może być wyłącznie przedsiębiorca będący właścicielem urządzeń przesyłowych lub mający zamiar je wybudować, czy także przedsiębiorca, który prowadzi działalność przesyłową, ale nie jest właścicielem urządzeń i nie zamierza ich wybudować. W przepisie art. 3051 k.c. mowa jest bowiem jedynie o przedsiębiorcy, a nie o przedsiębiorcy, który prowadzi działalność przesyłową i wykorzystuje do tego celu urządzenia przesyłowe stanowiące jego własność.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX