Uprawnienie straży miejskiej do kierowania do sądu wniosków o ukaranie właściciela pojazdu odmawiającego wskazania kierującego - OpenLEX

Gabriel-Węglowski Michał, Uprawnienie straży miejskiej do kierowania do sądu wniosków o ukaranie właściciela pojazdu odmawiającego wskazania kierującego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Uprawnienie straży miejskiej do kierowania do sądu wniosków o ukaranie właściciela pojazdu odmawiającego wskazania kierującego

W orzecznictwie sądowym powstała zasadnicza rozbieżność wykładni przepisów w zakresie uprawnienia straży miejskiej do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w stosunku do właściciela pojazdu odmawiającego wskazania kierującego, który dopuścił się wykroczenia drogowego. Problem ten powstał w następstwie nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, a zwłaszcza art. 129b Prawa o ruchu drogowym gdyż wcześniej dominował pogląd o braku stosownej kompetencji po stronie straży miejskiej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX