Krudysz Marcin, Uprawnienia Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych do wystawienia tytułów wykonawczych

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Uprawnienia Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych do wystawienia tytułów wykonawczych

W orzecznictwie sądów administracyjnych niejednolicie rozstrzygane jest zagadnienie, czy Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych posiada uprawnienia do wystawienia tytułów wykonawczych i wskazywania w nich siebie jako wierzyciela. Według jednego stanowiska, izba wytrzeźwień nie ma uprawnień do wystawienia administracyjnego tytułu wykonawczego. Można jednak znaleźć także pogląd przeciwny, nadający izbie takie uprawnienia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX