Janczukowicz Krzysztof, Upominki na rzecz klientów i kontrahentów a koszty uzyskania przychodów

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX 2019
Status: Aktualna
Autor:

Upominki na rzecz klientów i kontrahentów a koszty uzyskania przychodów

Rozróżnienie między wydatkami na reklamę, które mogą być zaliczone do kosztów podatkowych jako poniesione w celu osiągnięcia przychodów, a wydatkami na reprezentację, które wyraźnymi przepisami są z kosztów podatkowych wyłączone (art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dalej u.p.d.o.p. i art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej u.p.d.o.f.), jest nieostre. Dla odróżnienia, na gruncie VAT pojęcie prezentu małej wartości jest definiowane liczbowo, ale na gruncie podatków dochodowych nie ma żadnego ostrego kryterium służącego do ustalania, czy prezent (upominek) wręczany przez podatnika klientom, kontrahentom czy też osobom, które mogą się nimi stać, służy reklamie czy reprezentacji. Warto więc przyjrzeć się, co na ten temat twierdzą sądy administracyjne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX