Unieważnienie postępowania w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą... - OpenLEX

Bereszko Wojciech, Unieważnienie postępowania w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Unieważnienie postępowania w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – dalej p.z.p. przewiduje, iż postępowanie podlega unieważnieniu w przypadku, gdy cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX