Umowa ubezpieczenia z art. 805 k.c. jako umowa wzajemna - OpenLEX

Kucharski Dominik, Umowa ubezpieczenia z art. 805 k.c. jako umowa wzajemna

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Umowa ubezpieczenia z art. 805 k.c. jako umowa wzajemna

W orzecznictwie dostrzegalna jest rozbieżność poglądów w zakresie charakteru prawnego umowy ubezpieczenia o której mowa w art. 805 Kodeksu cywilnego - k.c.

Wedle jednego z poglądów, umowa ta ma charakter umowy wzajemnej, a wedle poglądu przeciwnego, nie jest to umowa wzajemna, a jedynie dwustronnie zobowiązująca.

Kwestia ta ma niebagatelne znaczenie, bowiem w przypadku zakwalifikowania umowy ubezpieczenia jako umowy wzajemnej, znajdą do niej zastosowanie w sprawach nieuregulowanych w umowie, regulacje zawarte w art. 487 i nast. k.c. przewidujące np. uprawnienia jednej ze stron do powstrzymania się ze spełnieniem świadczenia, lub odstąpienia od umowy wzajemnej. Z kolei w przypadku uznania, że nie jest to umowa wzajemna, wspomniane regulacje nie będą miały do tej umowy zastosowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX