Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy a przejście zakładu pracy w trybie art. 23(1) k.p.

W orzecznictwie istnieje rozbieżność, co do tego, czy pracodawca przejmujący zakład pracy lub jego część w trybie art. 231 k.p. staje się z mocy prawa stroną umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Przepisy prawa pracy nie regulują tej materii. Zgodnie z jednym z poglądów, po przejściu zakładu pracy lub jego części nowy pracodawca związany jest umową o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy zawartą jeszcze przez poprzedniego pracodawcę. Drugie stanowisko wyrażone w orzecznictwie wskazuje, że umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie wiąże nowego pracodawcy, gdyż nie jest ona elementem stosunku pracy, który podlegałby regulacji art. 231 k.p.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?