Umorzenie postępowania a orzekanie nowej karze łącznej - OpenLEX

Pacura Marcin, Umorzenie postępowania a orzekanie nowej karze łącznej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Umorzenie postępowania a orzekanie nowej karze łącznej

W orzecznictwie sądów pojawiła się rozbieżność poglądów dotycząca rozstrzygnięcia, czy - w sytuacji ponownego orzekania o karze łącznej (gdy przedmiotem rozpoznania jest choćby jedno nowe orzeczenie skazujące za czyn jednostkowy) - dopuszczalnym jest, na etapie badania kwestii możliwości orzeczenia nowej kary łącznej lub nowych kar łącznych, umorzenie postępowania z powodu stwierdzenia zaistnienia przesłanki powagi rzeczy osądzonej (na podstawie art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX