Janczukowicz Krzysztof, Ulga na zakup kas rejestrujących - korzystanie przez nabywcę przedsiębiorstwa

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Ulga na zakup kas rejestrujących - korzystanie przez nabywcę przedsiębiorstwa

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność może skorzystać z ulgi na zakup kas rejestrujących, polegającej na odliczeniu od podatku 90% ceny nabycia kasy (nie więcej niż 700 zł) (art. 111 ust. 4 ustawy o VAT).

Nie ma wątpliwości, że podatnik może skorzystać z tej ulgi tylko raz - gdy rozpoczyna ewidencjonowanie obrotu za pomocą kas. Nie jest natomiast oczywiste, czy z tej ulgi może skorzystać podatnik, który, co prawda rozpoczyna swoją działalność gospodarczą z użyciem kas, ale nabył przedsiębiorstwo, które już przedtem kasy stosowało. Rozstrzygnięcie tej kwestii wydaje się niezależne od tego, na jakiej drodze nastąpiło nabycie przedsiębiorstwa - czy poprzez aport, poprzez przekształcenie podmiotowe, czy w drodze umowy sprzedaży.

Wydaje się, że rozpatrywany dylemat pozostaje aktualny także w stanie prawnym obowiązującym od 1 maja 2019 r., kiedy to omawiana ulga dotyczy już tylko nabycia kas online.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX