Janczukowicz Krzysztof, Ulga abolicyjna a zapłata podatku za granicą

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualna
Autor:

Ulga abolicyjna a zapłata podatku za granicą

Od wielu lat kwestia, czy zapłata podatku za granicą jest warunkiem zastosowania ulgi abolicyjnej przewidzianej w art. 27g u.p.d.o.f., jest sporna. Co prawda stanowisko organów podatkowych wydaje się być jednolite - jak można się spodziewać - zapłata podatku za granicą jest, zdaniem fiskusa, warunkiem koniecznym stosowania tej ulgi, ale orzecznictwo sądów administracyjnych jest rozbieżne. Wydaje się, że istotne jest rozróżnienie sytuacji, w których:

a) Polska zawarła umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania z państwem, w którym podatnik osiągnął przychód, czyli z państwem źródła (zdecydowana większość przypadków);

b) Polska nie zawarła takiej umowy z państwem źródła (co dotyczy zwłaszcza Brazylii).

Rozbieżność orzecznictwa występuje w obu tych sytuacjach, co w sumie daje cztery poniższe poglądy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX