Udział w sprawie sędziego nieuprawnionego do orzekania w danym sądzie jako przyczyna odwoławcza - OpenLEX

Janczukowicz Krzysztof, Udział w sprawie sędziego nieuprawnionego do orzekania w danym sądzie jako przyczyna odwoławcza

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualna
Autor:

Udział w sprawie sędziego nieuprawnionego do orzekania w danym sądzie jako przyczyna odwoławcza

W niniejszym opracowaniu chodzi o sytuację, w której w składzie orzekającym brała udział osoba, która była uprawniona do orzekania w ogóle, a więc ma tzw. votum sędziowskie, ale nie była uprawniona do orzekania w tym konkretnym sądzie. Czy to uchybienie stanowi względną czy bezwzględną przyczynę odwoławczą? A jeśli bezwzględną, to jako udział osoby nieuprawnionej (art. 439 § 1 pkt 1 k.p.k.) czy jako nienależyta obsada sądu (art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k.)?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX