Sudak Jan, Udostępnianie osobom fizycznym i firmom danych osobowych użytkowników sieci Internet na potrzeby dochodzenia swoich praw w postępowaniu cywilnym

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2013
Status: Aktualna
Autor:

Udostępnianie osobom fizycznym i firmom danych osobowych użytkowników sieci Internet na potrzeby dochodzenia swoich praw w postępowaniu cywilnym

W orzecznictwie można odnotować rozbieżność stanowisk sądów administracyjnych w zakresie udostępniania danych osobowych użytkowników sieci Internet osobom fizycznym oraz firmom chcącym podjąć kroki prawne w celu ochrony swoich dóbr osobistych w postępowaniu cywilnym. Rozbieżność ta przejawia się w kwalifikacji danych osobowych (m.in. imię, nazwisko, adres zameldowania, adres IP komputera) pozwalających zidentyfikować użytkownika sieci Internet. Według niektórych orzeczeń wspomniane dane przetwarzane przez usługodawców w związku ze świadczeniem usług, traktuje się jako dane objęte tajemnicą telekomunikacyjną bądź jako dane chronione ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W związku z tym sądy uznawały, że ochrona dóbr osobistych w postępowaniu cywilnym nie jest wystarczającym powodem do udostępniania danych. W innych orzeczeniach przyjmuje się natomiast, że dane udostępnić należy ze względu na zagwarantowane wszystkim prawo dochodzenia swoich praw przed sądem, co byłoby niemożliwe bez umieszczenia w pozwie danych osobowych pozwanego. Uprawnienia takiego sądy dopatrywały się pierwotnie w art. 29 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych – dalej u.o.d.o. – a po jego uchyleniu w art. 23 ust. 1 pkt 5 u.o.d.o. Przepisy te zezwalały kolejno na udostępnienie danych w przypadku uwiarygodnienia potrzeby posiadania danych lub realizowania prawnie usprawiedliwionego celu odbiorcy danych osobowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX