Mejka Anna, Uczestnicy postępowania o ustalenie płci metrykalnej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Uczestnicy postępowania o ustalenie płci metrykalnej

Tak jak orzecznictwo wypracowało tryb ustalania przynależności do płci, tak również ono musiało dać podstawę dla wskazania stron procesu o ustalenie zmiany płci. Albowiem brak w Polsce przepisów, które regulowałyby, w jaki sposób osoba zainteresowana może dochodzić ustalenia swojej płci metrykalnej.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access