Uchybienie formule oddalenia wniosku dowodowego jako przyczyna odwoławcza - OpenLEX

Gabriel-Węglowski Michał, Uchybienie formule oddalenia wniosku dowodowego jako przyczyna odwoławcza

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualna
Autor:

Uchybienie formule oddalenia wniosku dowodowego jako przyczyna odwoławcza

Ustawa procesowa jasno określa formę oddalenia wniosku dowodowego jako postanowienie. W judykaturze istnieje natomiast rozbieżność co do skutku procesowego wynikającego z niedochowania tego wymogu, zwłaszcza w kontekście postępowania odwoławczego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX