Tzw. duża klauzula rebus sic stantibus (art. 357(1) § 1 k.c.) - OpenLEX

Mejka Anna, Tzw. duża klauzula rebus sic stantibus (art. 357(1) § 1 k.c.)

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualna
Autor:

Tzw. duża klauzula rebus sic stantibus (art. 357(1) § 1 k.c.)

Zasada pacta sunt servanda, choć stanowi podstawę łączących strony cywilnych stosunków prawnych, nie ma charakteru bezwzględnego. Do rozsądnych granic sprowadza ją instytucja z art. 3571 k.c. – tzw. duża klauzula rebus sic stantibus. Duża klauzula rebus sic stantibus to wyjątek od zasady nakazującej wykonywać zobowiązanie, które strona przyjęła na siebie dobrowolnie, zgodnie z jego pierwotną treścią, ustaloną wspólnie przez strony. Stąd konieczna jest ścisła interpretacja jej przesłanek.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX