Tymczasowy obiekt budowlany jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości - OpenLEX

Krudysz Marcin, Tymczasowy obiekt budowlany jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Tymczasowy obiekt budowlany jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości

Art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane zawiera definicję tymczasowego obiektu budowlanego, jako obiektu przeznaczonego do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, a przewidzianego do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki. Jest to także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem. W orzecznictwie pojawiły się rozbieżności, czy tymczasowy obiekt budowlany stanowi budowlę w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, a tym samym podlega opodatkowaniu na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX