Krudysz Marcin, Tryb zaskarżenia bezczynności organów w sprawach wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Tryb zaskarżenia bezczynności organów w sprawach wniosków o udostępnienie informacji publicznej

W procedurze administracyjnej da się zauważyć rozbieżności w kwestii określenia właściwego trybu zaskarżenia bezczynności organów w sprawach wniosków o udostępnienie informacji publicznej. W szczególności chodzi o to, czy skarga na bezczynność organu w przedmiocie informacji publicznej musi być poprzedzona środkiem zaskarżenia na drodze administracyjnej. Według jednego stanowiska, w takim przypadku należy wpierw złożyć ponaglenie (wcześniej: zażalenie - przyp. aut.) w trybie art. 37 § 1 k.p.a. lub wezwać organ do usunięcia naruszenia prawa. Pogląd przeciwny zakłada, że wniesienie skargi do sądu administracyjnego na bezczynność organu administracyjnego, polegającą na nieudostępnieniu informacji publicznej, nie wymaga żadnego z wyżej wymienionych środków.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX