Koralewski Michał, Tryb zakończenia postępowania w przedmiocie samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Linie orzecznicze
Opublikowano: ABC
Status: Aktualna
Autor:

Tryb zakończenia postępowania w przedmiocie samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Prawo budowlane określa w przepisach art. 71a szczególny tryb postępowania w wypadku samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego. Kontrowersje w orzecznictwie wywołuje natomiast prawidłowy tryb zakończenia takiego postępowania w przypadku, gdy w jego toku organ stwierdził, że samowola nie uchybia warunkom prawnym i technicznym. Spornym jest, czy organ powinien wydawać decyzję, czy też umorzyć postępowanie jako bezprzedmiotowe.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX