Tryb usunięcia rozbieżności w zapisie liczbowym i słownym sankcji karnej w sentencji wyroku - OpenLEX

Janczukowicz Krzysztof, Tryb usunięcia rozbieżności w zapisie liczbowym i słownym sankcji karnej w sentencji wyroku

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Tryb usunięcia rozbieżności w zapisie liczbowym i słownym sankcji karnej w sentencji wyroku

Zdarza się, że w sentencji wyroku karnego sąd inaczej zapisze liczbę określającą wysokość zastosowanej sankcji (kary, środka karnego, środka probacyjnego, itd.) w zapisie cyfrowym, a inaczej w jej zapisie słownym. Jaką wagę ma to uchybienie i w jakim trybie może być usunięte? Wstępnie wchodzą w grę następujące rozwiązania:

- zachodzi oczywista omyłka pisarska, którą można usunąć w trybie sprostowania (art. 105 k.p.k.);

- zachodzi wątpliwość co do wykonania orzeczenia, którą można rozstrzygnąć w trybie art. 13 k.k.w.;

- zachodzi sprzeczność w treści orzeczenia, uniemożliwiająca jego wykonanie, czyli bezwzględna przyczyna odwoławcza w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 7 k.p.k.

Które z tych rozwiązań przyjmują sądy?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX