Partyk Aleksandra, Partyk Tomasz, Tryb postępowania właściwy dla roszczenia o rozliczenie nakładów pomiędzy małżonkami

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualna
Autorzy:

Tryb postępowania właściwy dla roszczenia o rozliczenie nakładów pomiędzy małżonkami

W orzecznictwie utrwalił się pogląd, zgodnie z którym rozliczenie nakładów z majątku wspólnego małżonków na majątek osobisty jednego z nich oraz nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny małżonków dokonywane jest w postępowaniu nieprocesowym o podział majątku wspólnego, jeżeli takie postępowanie się toczy. Natomiast jeżeli nie toczy się postępowanie o podział majątku wspólnego, to roszczenia z tytułu nakładów podlegają rozpoznaniu w postępowaniu procesowym. Niezależnie od powyższego ugruntowało się zapatrywanie, wedle którego w postępowaniu o podział majątku wspólnego jest niedopuszczalnym rozliczanie nakładów dokonanych z majątku osobistego jednego z małżonków na majątek osobisty drugiego z nich; a w tym przypadku właściwym trybem postępowania jest wyłącznie odrębny proces.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX