Tryb postępowania w przedmiocie uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku. - OpenLEX

Mejka Anna, Tryb postępowania w przedmiocie uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku.

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Tryb postępowania w przedmiocie uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku.

Przepis art. 1019 k.c. nie wskazuje trybu, w którym powinno być przeprowadzone postępowanie w przedmiocie uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku. Stąd tak istotna pozostaje rola judykatury w tym przedmiocie. Spójne jest stanowisko orzecznictwa, że wnioskodawca powinien złożyć dwa oświadczenia - wniosek o uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku oraz oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku. Orzecznictwo nie jest jednak zgodne co do tego, kiedy te oświadczenia powinny być złożone.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX