Walczyński Ignacy, Trwałość skutków powodowanych przez decyzję ograniczającą sposób korzystania z nieruchomości

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Trwałość skutków powodowanych przez decyzję ograniczającą sposób korzystania z nieruchomości

Rozbieżności w orzecznictwie dotyczą rozstrzygnięcia, czy wydanie decyzji mającej podstawę w art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami prowadzi do trwałego ograniczenia prawa własności nieruchomości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX