Janczukowicz Krzysztof, Tożsamość pokrzywdzonego i wprowadzanego w błąd na gruncie oszustwa

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualna
Autor:

Tożsamość pokrzywdzonego i wprowadzanego w błąd na gruncie oszustwa

Na gruncie przestępstwa oszustwa (art 286 k.k.) można mówić o trzech rolach, w jakich występuje osoba, wobec której działa sprawca:

a) osoba wprowadzana w błąd;

b) osoba dokonująca rozporządzenia mieniem;

c) osoba pokrzywdzona czynem.

Czy w odniesieniu do jednego czynu do zaistnienia przestępstwa musi zachodzić tożsamość osoby pełniącej te role? W ujęciu teoretycznym są tu trzy rozwiązania, w tym dwa skrajne:

- konieczne jest, by we wszystkich trzech rolach występowała ta sama osoba (dopuszczalny jest więc tylko układ jednoosobowy);

- możliwe jest, że w każdej z tych ról występują inne osoby (dopuszczalny jest więc układ trzyosobowy);

oraz rozwiązanie modelowo pośrednie, zakładające, że konieczna jest tożsamość osoby w odniesieniu do dwóch ról, a w pozostałej roli może występować już inna osoba, a więc dopuszczalny jest układ dwuosobowy.

Które z tych rozwiązań przyjmują sądy?

Jeśli z tekstu orzeczenia wynika, jaki rodzaj oszustwa był rozpatrywany przez sąd, jest on wskazywany w nawiasie pod tezą.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX