Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Termin wygaśnięcia prawa do określania wysokości straty przez organ podatkowy

Przepisy podatkowe o przedawnieniu odnoszą się do zobowiązań podatkowych (art. 70 o.p.), zakazując ich określania przez organ podatkowy po upływie 5 lat. Natomiast żaden przepis nie reguluje terminu wygaśnięcia prawa do określania przez organ podatkowy straty w innej wysokości, niż wykazał ją podatnik. Kwestia ta jest istotna ze względu na prawo do pomniejszania dochodu osiągniętego w latach późniejszych o stratę poniesioną wcześniej. Podatnik może to zrobić w ciągu 5 kolejnych lat (art. 7 ust. 5 u.p.d.o.p. i art. 9 ust. 3 u.p.d.o.f.). Przykładowo, jeśli podatnik poniósł stratę w 2015 r., to ostatnim rokiem, w którym może pomniejszyć dochód o tę stratę jest rok 2020. A zobowiązanie w podatku dochodowym za rok 2020 przedawni się dopiero z upływem 2026 r. Czy to oznacza, że do tego czasu organ ma prawo weryfikować stratę poniesioną w 2015 r., skoro może ona wpłynąć na wysokość zobowiązania za rok 2020?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?