Janczukowicz Krzysztof, Termin przedawnienia podatku od spadku

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualna
Autor:

Termin przedawnienia podatku od spadku

W niniejszym opracowaniu chodzi o sytuacje, w których spadkobierca po uzyskaniu formalnego potwierdzenia dziedziczenia (w formie prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowanego notarialnego poświadczenia dziedziczenia) nie zgłosił spadku do urzędu skarbowego i dopiero po jakimś dłuższym czasie aktualizuje się sprawa opodatkowania tego spadku. Kluczowa staje się wówczas kwestia, czy podatek ten już się przedawnił (ściślej: czy przedawniło się prawo do doręczenia decyzji wymiarowej w podatku od spadku). Wchodzi tu w grę art. 68 § 1 o.p., który przewiduje podstawowy termin przedawnienia, wynoszący 3 lata liczone od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, albo art. 68 § 2 pkt 1 o.p., który wydłuża ten termin do 5 lat, jeżeli podatnik nie złożył w terminie deklaracji podatkowej (tu: zgłoszenia spadku). Tak więc najkrócej mówiąc, dylemat brzmi: termin przedawnienia wynosi 3 lata czy 5?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX