Termin podjęcia uchwały o wniesieniu do sądu administracyjnego skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze - OpenLEX

Karciarz Mateusz, Termin podjęcia uchwały o wniesieniu do sądu administracyjnego skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Termin podjęcia uchwały o wniesieniu do sądu administracyjnego skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze

Zgodnie z przepisami wszystkich trzech samorządowych ustaw ustrojowych (tj. u.s.g., u.s.p. i u.s.w.), rozstrzygnięcia organu nadzorczego dotyczące danej jednostki samorządu terytorialnego podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia. Jednocześnie ustawodawca wskazał, że podstawą do wniesienia skargi jest uchwała organu, który podjął akt, którego to dotyczy wydane rozstrzygnięcie nadzorcze.

W orzecznictwie sądów administracyjnych występują rozbieżności w zakresie terminu podjęcia uchwały o wniesieniu do sądu administracyjnego skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze, tj. czy powinna zostać podjęta w ww. terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego, czy też wystarczające jest jej podjęcie przed wydaniem przez sąd administracyjny orzeczenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX