Termin na stwierdzenie nieważności uchwały lub zarządzenia organu samorządu terytorialnego - OpenLEX

Węgrzyn Gabriel, Termin na stwierdzenie nieważności uchwały lub zarządzenia organu samorządu terytorialnego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Termin na stwierdzenie nieważności uchwały lub zarządzenia organu samorządu terytorialnego

Organy nadzoru (wojewoda oraz regionalna izba obrachunkowa) mogą stwierdzić nieważność uchwały lub zarządzenia organu samorządu terytorialnego w terminie 30 dni liczonych od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia organowi nadzoru. W orzecznictwie sądów administracyjnych wyrażane jest jednak niejednolite stanowisko co do tego, czy dla zachowania ustawowego terminu wystarczy samo podjęcie (podpisanie) rozstrzygnięcia nadzorczego (Pogląd nr 1), czy też w terminie tym musi jeszcze nastąpić uzewnętrznienie rozstrzygnięcia, poprzez jego doręczenie, ewentualnie nadanie go w placówce pocztowej (Pogląd nr 2).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX