Janczukowicz Krzysztof, Termin do złożenia oświadczenia o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Termin do złożenia oświadczenia o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zależy zawsze od podatnika, który może wybrać tę formę zamiast opodatkowania na zasadach ogólnych. Wybór ten powinien być dokonany w formie pisemnego oświadczenia złożonego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód (art. 9 ust. 1 ustawy z 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dalej u.z.p.d.o.f.). Jedynie w przypadku przychodów z najmu oświadczenie to może być zastąpione samą wpłatą na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), a więc właściwie skierowanym przelewem bankowym (art. 9 ust. 4 u.z.p.d.o.f.).

Niniejsze opracowanie zbiera poglądy sądów administracyjnych dotyczące tego oświadczenia.

Do 31 grudnia 2018 r. omawiane oświadczenie trzeba było złożyć nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu i z tą regulacją związane są poglądy nr 4 i 5, które tym samym należy uznać za nieaktualne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX