Krudysz Marcin, Termin do wniesienia skargi na bezczynność organów administracji publicznej lub na przewlekłe prowadzenie postępowania

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Termin do wniesienia skargi na bezczynność organów administracji publicznej lub na przewlekłe prowadzenie postępowania

Na gruncie przepisów regulujących zasady wnoszenia skargi do sądu administracyjnego, wątpliwości budzi zagadnienie, jaki jest termin do wniesienia skargi na bezczynność organów administracji publicznej lub na przewlekłe prowadzenie postępowania. Według jednego poglądu termin ten wynika z art. 53 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i wynosi trzydzieści dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa. Inne stanowisko zakłada, że w przypadku skargi na bezczynność lub przewlekłość nie obowiązuje żadne ograniczenie czasowe.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX