Janczukowicz Krzysztof, Sztuczne wszczynanie postępowania karnego wobec podatnika w celu zapobiegnięcia przedawnieniu

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Sztuczne wszczynanie postępowania karnego wobec podatnika w celu zapobiegnięcia przedawnieniu

Niekiedy organ podatkowy wydaje decyzję wymiarową w czasie, w którym nastąpiłoby już przedawnienia podatku objętego decyzją, ale ze względu na wcześniejsze wszczęcie wobec podatnika postępowania karnego skarbowego organ opiera możliwość wydania decyzji na zawieszeniu biegu przedawnienia na skutek wszczęcia procedury karnej (art. 70 § 6 pkt 1 o.p.). W takich sytuacjach podatnicy często wnoszą zarzut instrumentalnego wszczęcia postępowania karnego skarbowego - tylko po to, by organ mógł zapobiec przedawnieniu, co stanowi nadużycie prawa. Zarzut ten podnoszony jest w skargach składanych do sądów administracyjnych. Zrodziło to rozbieżność w orzecznictwie w kwestii, czy sąd administracyjny jest w ogóle uprawniony do oceny zasadności wszczęcia procedury karnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX