Stwierdzenie choroby zawodowej - OpenLEX

Ambroziewicz Maciej, Stwierdzenie choroby zawodowej

Linie orzecznicze
Opublikowano: ABC
Status: Aktualna
Autor:

Stwierdzenie choroby zawodowej

Przepisy art. 2351 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, definiują pojęcie choroby zawodowej jako chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX