Koralewski Michał, Stosunek konkurencji między przedsiębiorcami a wprowadzenie klientów w błąd

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualna
Autor:

Stosunek konkurencji między przedsiębiorcami a wprowadzenie klientów w błąd

Zgodnie z art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (z.n.k.), czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości. Przepis ten nie rozstrzyga wszakże, czy omawianego czynu dopuścić można się tylko względem przedsiębiorstwa konkurencyjnego, czy też rywalizacja o tych samych klientów nie jest warunkiem jego popełnienia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX