Janczukowicz Krzysztof, Stosowanie zasady in dubio pro tributario do wątpliwości co do faktów

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Stosowanie zasady in dubio pro tributario do wątpliwości co do faktów

Zasada in dubio pro tributario wyrażona jest w art. 2a o.p. następującym zdaniem: "Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika". Jej bliską krewną jest zasada in dubio pro reo, wyrażona w art. 5 § 2 k.p.k. zdaniem: "Niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego". Na gruncie procesu karnego nie ma żadnych wątpliwości, że ta gwarancyjna zasada ma zastosowanie zarówno w przypadku wątpliwości co do przepisów prawa, jak i w przypadku wątpliwości co do faktów. A jaki zakres ma na gruncie procedur podatkowych?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX