Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania karnego do postępowania w sprawie uchylenia immunitetu sędziowskiego - OpenLEX

Pacura Marcin, Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania karnego do postępowania w sprawie uchylenia immunitetu sędziowskiego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualna
Autor:

Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania karnego do postępowania w sprawie uchylenia immunitetu sędziowskiego

Prezentowana poniżej rozbieżność orzecznictwa dotyczy odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania karnego do kwestii nieuregulowanych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98. poz. 1070 z późn. zm.) odnośnie postępowania przed Sądem dyscyplinarnym w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej (uchylenie immunitetu) lub na jego tymczasowe aresztowanie.

Problem ten pojawił się w sytuacji, skreślenia min. przepisu art. 80d ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych zawierającego odesłanie wprost do przepisów Kodeksu postępowania karnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX